UN-HABITAT

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) - Birleşmiş Milletler’de insan yerleşimleri faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamayı, sürdürülebilir insan yerleşimleri ve iskân programları konularında bilgi değişimi sunmayı ve kentlerde karşılaşılan sorunların çözümü yolunda ülkelere teknik yardım ve finansman desteği sağlamayı amaçlamaktadır.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve BM-Habitat arasında 27 Şubat 2023 tarihinde İstanbul'da TDT Sekretaryasında işbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. TDT ve BM-Habitat, Türk Devletlerinde sosyal ve çevresel olarak sürdürülebilir insan yerleşimlerini teşvik etmek amacıyla kentsel gelişme alanında işbirliği ve ortaklaşa muhafaza hususunda anlaştılar.
TDT ve BM-Habitat arasındaki işbirliği, şehir düzeyinde yönetişim çerçevelerinin geliştirilmesini destekleyerek ve katılımcı bütçeleme mekanizmalarını uygulayarak Türk Devletlerinde kapasite oluşturmaya odaklanacaktır. Mutabakat Zaptı, kentsel yönetişime ilişkin verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve ayrıca kentsel yönetişim reformlarını teşvik etmek için kamuoyunu bilinçlendirme kampanyaları geliştirilmesine ve yürütülmesine yardımcı olacaktır. Taraflar ayrıca Türk Devletleri için bir Bölgesel Kent Forumu düzenlemeyi planlamaktadır.
İLİŞKİLİ HABERLER